0979 655 586

CÁCH XÁC ĐỊNH BƯỚC NHÔNG CÔNG NGHIỆP

CACH DO BUOC NHONG XICH CONG NGHIEP - CÁCH XÁC ĐỊNH BƯỚC NHÔNG CÔNG NGHIỆP

Để xác định thông số của nhông công nghiệp chúng ta chỉ cần đếm số răng và đo đường kính đỉnh răng là có thể xác định được nhông phù hợp với loại xích nào.

Website với nút Zalo Zalo