0979 655 586

CÁCH XÁC ĐỊNH BƯỚC XÍCH

HUONG DAN XAC DINH BUOC XICH - CÁCH XÁC ĐỊNH BƯỚC XÍCH

Các bạn lấy tên trên xích, bỏ đi một số 1 số cuối cùng, chia cho 8, rồi nhân với hệ số 25.4 là hệ số inch, sẽ ra bước xích sên chuẩn của mã xích sên đó. Các bạn xem minh họa ví dụ về xích 50 và xích 140 của Nhông Xích 119, trong đó Nhông Xích 119 đã liệt kê công thức, đặt ví dụ và đưa cách tính cụ thể để các bạn đối chiếu, tham khảo.

Website với nút Zalo Zalo